Att sälja på auktion ska vara enkelt och smidigt.

Vi på Stadsauktion Sundsvall har en bred kunskap och expertis inom glas och keramik, konst, möbler och allmoge. Vi är mellannorrland’s största och första auktionshus online och är en del av Auctionet – Europas ledande och största marknadsplasts för konst och antikviteter. Med vår expertis och Auctionet’s nätverk är vi det självklara valet för att sälja dina föremål.

Auctionet i siffror:

2011 grundades Auctionet.
50 anslutna auktionshus.
1,500,000 sålda föremål.
15,000,000 bud.
600,000 medlemmar från hela världen.
4,000,000 besök i månaden.

 

Att sälja på auktion ska vara enkelt och smidigt.

Vi på Stadsauktion Sundsvall har en bred kunskap och expertis inom glas och keramik, konst, möbler och allmoge. Vi är mellannorrland’s största och första auktionshus online och är en del av Auctionet – Europas ledande och största marknadsplasts för konst och antikviteter. Med vår expertis och Auctionet’s nätverk är vi det självklara valet för att sälja dina föremål.

Auctionet i siffror:

2011 grundades Auctionet.
50 anslutna auktionshus.
1,500,000 sålda föremål.
15,000,000 bud.
600,000 medlemmar från hela världen.
4,000,000 besök i månaden.

 

Jag vill ha något värderat – hur går jag tillväga?

Enklast och snabbaste är för dig som kund att mejla in en värderingsförfrågan till oss med bilder på föremål du vill få värderat och sälja. Detta gör du enkelt via vårat värderingsformulär här eller via mejl: vardering@stadsauktionsundsvall.se

Vill du hellre prata med en expert i person så är du alltid välkommen in till våran lokal med dina föremål och få dem värderade på plats av våra experter.

Tips: Om du tar bilder, se till att inkludera signaturer och etiketter eller annat som kan tyda på en person, design eller fabrik. Kolla alltid undersidan av ett föremål eller möbler. Om det finns skador, nagg, färgavsaknad etc. ta alltid ett fleratal bilder som visar skicket då detta kan påverka värdering.

Tömma eller sälja flyttbon

Ska ni sälja huset, lägenheten eller stugan och vill sälja av föremål, konst och möbler innan ni flyttar eller säljer bostaden? Ring, mejla oss eller boka en tid via vårat hemvärderingsformulär för en kostnadsfri hemvärdering så återkommer vi till dig snarast möjligt. Det finns inga hem som är för små eller för stora för oss.

Sälja hela hem eller dödsbon

Att förlora en nära anhörig är ofta en omtumlande och smärtsam upplevelse. Mitt i den förlamande sorgen och saknaden är det tyvärr också många praktiska frågor som måste lösas. Funderingarna är många och beslut måste fattas.

Funderingar som vi ofta stöter på rör föremålens värde, vad som ska säljas respektive behållas och hur man blir av med föremål man inte vill ha kvar. Uppgiften kan bli både jobbig och ibland övermäktig.

Vi på Stadsauktion Sundsvall vill underlätta för dig och din familj så att ni kan komma vidare i er sorg så smärtfritt det går.

Stadsauktion Sundsvall hjälper dig att ta hand om ditt dödsbo. Hur bestämmer givetvis du. Vissa vill ha hjälp med värdering och eventuell försäljning. Andra föredrar att vi tar hand om hemmet i sin helhet. Vad ni än väljer är vårt jobb att göra processen så smidig som möjligt för er.

Vi har även erfarenhet och möjlighet att hämta större partier med möbler, konst och föremål där vi hanterar all paketering på plats. Vi står även för emballage och lådor.

Ring oss: 060-17 00 40

Mejla oss: info@stadsauktionsundsvall.se

Eller använd vårt hemvärderings formulär här.

Helhetslösningar

Allt går inte att sälja via auktion -men vi hjälper gärna till ändå!

De föremål vi kan ge ett värde lägger vi ut till försäljning på vår auktionsportal www.auctionet.com. Det vi inte kan sälja och det som du vill skänka till välgörenhet, som Röda Korset eller Erikshjälpen, ser vi till att det fraktas dit eller tas till en återvinningsstation. Helhetslösningen betyder också att vi ser till att hemmet städas för att ni snabbt ska kunna sälja eller återlämna det till hyresvärden. Städningen sker i nära samarbete med Seniorkraft. Kontakta ossberättar vi mer.

Våra avgifter för hämtning av möbler och föremål

När vi hämtar in objekt från dödsbon eller hela hem utgår en transportavgift. Hemleverans av auktionsgods går också att ordna, hör av er till oss på telefon eller via mejl. Våra minimiavgifter är (inkl. moms):

Sundsvall/Timrå – 800 kr,
Härnösand – 1250 kr,
Kramfors, Sollefteå, Ånge, Hudviksvall – 1500 kr,
Örnsköldsvik, Östersund – 1875 kr,
Umeå – 2250 kr.

Avgifter som säljare hos Stadsauktion Sundsvall

Hemvärderingar gör vi kostnadsfritt. Om du vid förmodan vill sälja föremål hos oss så tar vi en provision om 18.5% samt ett klubbslag på 60 kr inklusive moms.

Internationella kvalitetsauktioner

På våra kvalitetsauktioner bjuder vi ut föremål av särskilt hög klass. Varje objekt katalogiseras i enlighet med internationell standard, fotograferas och presenteras på vår hemsida som når kunder över hela världen. Vi lägger ner stor omsorg på att presentera föremålen på bästa sätt under generöst tilltagna visningar. Inlämning pågår ständigt till nästkommande kvalitetsauktion!

Temaauktioner och samlarauktioner

Temaauktioner är alltid ett roligt och spännande koncept och något vi på Stadsauktion Sundsvall gillar att arbeta med. Temaauktioner lockar fler spekulanter från hela världen. Varje år har Stadsauktion Sundsvall olika teman, så håll utkik efter dessa då inlämning av möbler och föremål kan starta tidigt.

Refuserade föremål

Refuserade föremål är föremål som vi kan inte sälja på auktion. Det kan handla om till exempel för lågt värde, för skadat för auktion eller det har lagts ut på auktion tidigare men inte sålts.

Refuserade föremål måste hämtas av säljare inom 3 månader annars slänger vi eller skänker föremålen till välgörenhet.

Försäljningsvillkor

Gällande fr o m 15.10.13

1. UPPDRAGETS OMFATTNING
Stadsauktion Sundsvall åtar sig att på nedan angivna villkor som kommissionär på auktion försälja av kommittenten (nedan kallad säljaren) inlämnade föremål via auktion.

2. INLÄMNING OCH MOTTAGNING AV FÖREMÅL
2.1 Säljaren ansvarar för att denne har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Stadsauktion Sundsvall för försäljning.
2.2 Om Säljaren ej äger föremålet som Säljaren lämnar till försäljning skall Säljaren i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Stadsauktion Sundsvall är ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera Säljarens behörighet att sälja föremålet.
2.3 När en överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna. Stadsauktion Sundsvall åsätter efter besiktning och värdering ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropet är endast en vägledning för köpare.
2.4 Stadsauktion Sundsvall förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamheter uppkom¬mer rörande föremåls äkthet, äganderätt eller annan väsentlig omständighet.
2.5 Säljare äger ej rätt att dra tillbaka föremål som publicerats. Om Säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall Säljaren ersätta Stadsauktion Sundsvall för kostnader för hantering, värdering och fotografering av föremålen m m med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 3 beräknat på utropspriset.

3. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER
Stadsauktion Sundsvall tar ut en försäljningsprovision om 18.5 % inklusive moms på det klubbade beloppet för försäljning på onlineauktion samt en fast avgift om 60 kr inklusive moms per auktionsnummer. Om föremålet förblir osålt efter tredje auktionsomgången debiteras ingen avgift.

4. BEVAKNINGSUPPDRAG
Med bevakning avses att Stadsauktion Sundsvall för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minstapris, nedan kallat bevakningspris.
Bevakningspriset skall alltid understiga utropspriset.
Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt, digitalt, via e-postmeddelande eller muntligen.

5. EJ SÅLDA FÖREMÅL
5.1 Om ett föremål ej säljs efter första auktionsomgången publiceras föremålet automatiskt på nytt, detta kan ske upp till totalt tre omgångar. Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast sju kalenderdagar efter den tredje auktionsomgångens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Stadsauktion Sundsvall rätt att publicera föremålet på nätauktion igen. Stadsauktion Sundsvall äger även i dylikt fall rätt att reducera utropspris och bevakningspris.
5.2 För föremål som inte sålts och avhämtats inom den tid som meddelas efter sista försäljningsförsöket debiteras en förvaringsavgift om 50 kr inklusive moms per kalenderdag.
5.3 Stadsauktion Sundsvall äger rätt att skänka föremål som förblivit osålda till en välgörenhetsorganisation e dyl om följande förutsättningar är uppföljda:
a: Ingen har lämnat något bud på föremålet
b: Föremålet har inte avhämtats inom föreskriven tid.
c: Säljaren har inte inom samma tid meddelat Stadsauktion Sundsvall att och när Säljaren avser hämta föremålet.
5.4 Föremål som ej är avhämtade inom tre månader efter det att Säljaren har uppmanats att hämta det och uppmaningen har upplyst om att föremålet annars kan komma att säljas efter en viss tid, har Stadsauktion Sundsvall rätt att sälja. Stadsauktion Sundsvall har därvid rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för omkostnader såsom lageravgift m m. Har Stadsauktion Sundsvall ej lyckats sälja föremålet, har Stadsauktion Sundsvall rätt att skänka föremålet till en välgörenhetsorganisation eller dylikt.

6. ÅNGERRÄTT
6.1 Den försäljning som sker via onlineauktion omfattas av ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Stadsauktion Sundsvall rätten att utan före¬gående meddelande till Säljaren publicera föremålet på nytt på onlineauktion i enlighet med den bevakning och villkor som följer punkt 5 ovan. Föremål som säljs på slagauktion omfattas inte av ångerrätt.
6.2 Stadsauktion Sundsvall bär inte något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren vid en omförsäljning.

7. REDOVISNING OCH UTBETALNING
Redovisning och utbetalning sker inom 20 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation eller ångerrätt ej skett.

8. ANSVAR FÖR FEL
8.1 Om Stadsauktion Sundsvall gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Stadsauktion Sundsvall rätt att kräva motsvarande ersättning av Säljaren.
8.2 Stadsauktion Sundsvall har rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter inom eller utanför Stadsauktion Sundsvall kontroll.
8.3 Stadsauktion Sundsvall ansvarar för att inlämnade föremål förvaras och hanteras på ett betryggande sätt.
Vid förlust eller skada ersätts Säljaren till ett belopp maximalt uppgående till utropspriset.
För skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper, sprickbildning i trä, pastellage m m ansvaras ej.

9. FORCE MAJEURE
Stadsauktion Sundsvall ansvarar inte för förlust som åsamkas Säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Stadsauktion Sundsvall inte kunnat råda över eller förutse.

10. TVIST
Eventuell tvist som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

Hitta till oss

Stadsauktion Sundsvall,
Heffners Allé 43, 856 33 Sundsvall

Kontakta Oss

Kundtjänst:
E: info@stadsauktionsundsvall.se

Värderingsfrågor:
E: vardering@stadsauktionsundsvall.se

Telefon: +46 (0) 60-17 00 40

Öppettider:

In- och utlämning:

Tisdag - Torsdag: 13.00 - 18.00
Fredag: 13.00 - 16.00
Lördag - Måndag: Stängt

All inlämning avslutas 30 minuter innan stängning.

Stadsauktion Sundsvall är stolt över att vara en del av Auctionet's nätverk